Den An­den Ver­den

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

An­na vil ha­ve Sa­ra til at for­stå, at tu­ren til Den An­den Ver­den var en drøm. Men Sa­ra, der har fun­det to gran­nå­le i sit hår fra sin fly­ve­tur, vil mø­de Prin­sen og dva­er­ge­ne igen. Da hun har lo­vet An­na ik­ke at sprin­ge ud fra bro­en, le­der hun ef­ter en an­den må­de at få ad­gang til even­ty­ret på. Imens gør Ca­mil­la sit bed­ste for at spil­le Tor­nero­se. DR1: 19.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.