Ju­len tur-re­tur

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Op til jul er DR dyk­ket ned i det sto­re ar­kiv og har fun­det en skat­teki­ste af min­de­va­er­di­ge ju­le­klip fra DR's pro­gram­mer. Det hand­ler om ju­letv gen­nem ti­der­ne, og er et til­ba­ge­blik på DR's me­re el­ler min­dre ka­er­li­ge be­hand­ling af ju­len på tv. Li­ge fra hyl­dest af den tra­di­tio­nel­le dan­ske jul til den sor­te­ste ju­le­sa­ti­re og til den me­re hjem­me­gjor­te af slagsen. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.