Roo­ney be­hol­der an­fø­rer­bin­det

BT - - SPORTEN -

Way­ne Roo­ney fort­sa­et­ter som an­fø­rer for Eng­lands fod­bold­lands­hold. Det slog land­stra­e­ner Ga­reth Sout­h­ga­te fast, da han i går for før­ste gang ef­ter sin fa­stansa­et­tel­se mød­te pres­sen.

31-åri­ge Roo­ney blev for ny­lig fo­to­gra­fe­ret i an­gi­ve­ligt tem­me­lig med­ta­get til­stand til en fest på lands­hol­dets ho­tel. Men hver­ken det ef­ter­føl­gen­de vir­var el­ler den mang­len­de spil­le­tid på lands­hol­det har rok­ket ved Sout­h­ga­tes be­slut­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.