34 an­holdt for mat­ch­fixing i Spa­ni­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det span­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um med­del­te i går, at man har an­holdt 34 per­so­ner, som mista­en­kes for at vaere in­vol­ve­ret i mat­ch­fixing af ten­niskam­pe ved tur­ne­rin­ger i Spa­ni­en og Portu­gal.

Blandt de 34 unavn­giv­ne per­so­ner er seks ten­nis­spil­le­re samt to per­so­ner, der me­nes at vaere bag­ma­en­de­ne i mat­ch­fixin­grin­gen, skri­ver Reu­ters.

Iføl­ge an­kla­gen har de seks spil­le­re og to bag­ma­end fixet kam­pe i mindst 17 tur­ne­rin­ger i Spa­ni­en og Portu­gal.

Det me­nes, at de af­tal­te kam­pe har ind­bragt over en halv mil­li­on eu­ro (3,7 mil­li­o­ner kro­ner) i gevinster til de in­vol­ve­re­de.

Til­ba­ge i ja­nu­ar blev mat­ch­fixing et stort te­ma i ten­nis, da BBC og Buzz­fe­ed News kom i be­sid­del­se af do­ku­men­ter, der in­di­ke­re­de mat­ch­fixing på hø­je­ste ni­veau in­den for ten­nis.

Ved den lej­lig­hed kom der hel­ler ik­ke nav­ne frem, men iføl­ge de to me­di­er var der ta­le om blandt an­det 16 spil­le­re, som hav­de va­e­ret i top 50 på ver­dens­rang­li­sten in­den for de se­ne­ste 10 år.

Der skul­le og­så vaere Grand Slam-vin­de­re iblandt.

Do­ku­men­ta­tio­nen blev over­dra­get til Ten­nis In­te­gri­ty Unit, men det har end­nu ik­ke ført til sa­ger, og in­gen er ble­vet sus­pen­de­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.