Tysk mod­stand i EHF Cup’en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Al­le de tre dan­ske hold i grup­pe­spil­let i EHF Cup’en i her­re­hånd­bold skal op mod blandt an­det tysk mod­stand. GOG kom i grup­pe A med fran­ske Saint-Rap­haël med Ale­xan­der Lyng­gaard, Ri­ko Rib­ni­ca (Slove­ni­en) og ty­ske Fü­ch­se Ber­lin med Hans Lind­berg.

HC Midtjyl­land skal i grup­pe B op mod ty­ske Göp­pin­gen, span­ske Gra­nol­lers og Por­to fra Portu­gal.

I grup­pe C blev KIF Kolding Kø­ben­havn par­ret med Ta­ta­ba­nya fra Un­garn, is­ra­el­ske Mac­ca­bi Tel Aviv og Mag­de­burg med Jan­ni­ck Gre­en, Mi­cha­el Dam­gaard, Mads Chri­sti­an­sen og Ja­cob Ba­ger­sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.