DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ISHOCKEY METALLIGAEN, KLOK­KEN 20.00 OVER 5,5 MÅL I KAM­PEN

Brønd­by har haft en glim­ren­de sa­e­son ind­til vi­de­re, og det skyl­des blandt an­det stor­spil fra Le­bo­gang Phi­ri, Chri­sti­an Nør­gaard og An­drew Hjulsa­ger.

Men fa­el­les for al­le tre spil­le­re er, at de­res kon­trak­ter ud­lø­ber til som­mer, og det sto­re spørgs­mål er nu, hvor­vidt de tre spil­le­re for­la­en­ger med klub­ben.

Skal man tro book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, får Brønd­by svaert ved at hol­de på dem. Så­le­des får man to gan­ge pen­ge­ne på en for­la­en­gel­se med Chri­sti­an Nør­gaard, od­ds 2,25 på An­drew Hjulsa­ger og he­le 3,50 på, at Le­bo­gang Phi­ri for­la­en­ger kon­trak­ten.

»Al­le tre spil­le­re har spil­let på så højt et ni­veau i den­ne sa­e­son, at de er på blok­ken hos man­ge in­ter­es­san­te klub­ber. Vi tror der­for, at det bli­ver svaert for Brønd­by at få for­la­en­get af­ta­ler­ne,« si­ger pres­se­chef Tho­mas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.