1,91

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kø­ben­havnsk bund­brag mel­lem to klub­ber, som hungrer ef­ter en sejr. Rødovre har tabt 10 kam­pe i tra­ek, men dog vist spil­le­ma­es­sig frem­gang i de se­ne­ste kam­pe, og hvis man over­ho­ve­det vil ta­en­de hå­bet om slut­spil, skal der tre po­int i land i den­ne kamp. Her­lev har ik­ke vun­det en kamp i or­di­na­er tid i et år, og er uden po­int i ni hjem­me­kam­pe i den­ne sa­e­son. De har ik­ke ret me­get me­re at spil­le for i den­ne sa­e­son og er sta­dig på pa­pi­ret et dår­li­ge­re hold end Rødovre. På en tynd spil­le­dag får Rødovre der­for til­li­den i det­te kø­ben­havn­ske der­by.

Od­dset er fun­det hos Bwin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.