’Vi bli­ver ved, så la­en­ge det er nød­ven­digt’

BT - - NYHEDER -

BANDEKRIG gi­ver det rig­tig god me­ning.«

»Vi prø­ver at va­e­re der, hvor ri­si­ko­en for ban­de­sam­men­stød er størst. Det sker i for­hold til bor­ger­nes nat­te­søvn desva­er­re om af­te­nen og ud på nat­ten. Vi gør det jo ik­ke for at ge­ne­re bor­ger­ne, og hvis no­gen kom­mer med en lyd­løs he­li­kop­ter, vil vi me­get ger­ne bru­ge den.« • Per­nil­le Hau­ge­sen, 44 år, sce­ne­kunst­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.