Mary pro­tek­tor for sorg-cen­ter

BT - - NYHEDER -

Kron­prin­ses­se Mary af­slø­re­de i går, at hun har tak­ket ja til at va­e­re pro­tek­tor for Det Na­tio­na­le Sorg­cen­ter. Det ny­e­tab­le­re­de vi­dens­cen­ter lig­ger i det in­dre Kø­ben­havn. Med­del­el­sen faldt un­der kron­prin­ses­sens ta­le ved den of­fi­ci­el­le ind­vi­el­se. Det Na­tio­na­le Sorg­cen­ter har fo­kus på voks­nes sorg.

Sorg-te­ma­et er ik­ke frem­med for Mary. Si­den 2013 har hun va­e­ret pro­tek­tor for or­ga­ni­sa­tio­nen Børn, Un­ge & Sorg, og nu ud­vi­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.