Selv­mord­s­bom­ber dra­e­ber fi­re

BT - - NYHEDER -

En selv­mord­s­bom­be na­er den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Af­g­ha­ni­stans ho­ved­stad, Ka­bul, har tirs­dag ko­stet mindst fi­re per­so­ner li­vet og sår­et man­ge.

Selv­mor­de­ren de­to­ne­re­de sin bom­be ved ind­gan­gen til en fi­li­al af Ka­bul Bank na­er by­ens am­bas­sa­de­kvar­ter.

Eks­plo­sio­nen ske­te, mens folk hav­de travlt med at ha­e­ve pen­ge før den mus­lim­ske fest Eid al-Adha se­ne­re på ugen. Fre­dag om­kom 20 ci­vi­le, da en shi­amus­lim­sk moské i Ka­bul blev an­gre­bet.

En grup­pe, som si­ger, at den re­pra­e­sen­te­rer Is­la­misk Stat i Af­g­ha­ni­stan, tog skyl­den for det blo­di­ge an­greb.

Det fandt sted blot en må­ned ef­ter et an­det blo­digt IS-an­greb i Ka­bul. Her blev 32 dra­ebt, da be­va­eb­ne­de ma­end storme­de en moské.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.