Jog ulv ud af sko­le­går­den

BT - - NYHEDER -

Sven­ske ele­ver ja­ge­de tirs­dag en ulv va­ek fra en sko­le­gård i for­mid­dagsti­mer­ne i Väst­man­land.

Ul­ven hav­de va­e­ret na­er­gå­en­de over for fle­re per­so­ner i by­en Kolsva, som lig­ger om godt 60 ki­lo­me­ter nor­døst for Öre­bro. Den gik tirs­dag mor­gen ind i en sko­le­gård, men ele­ver­ne på sko­len lod sig ik­ke skra­em­me.

- Ele­ver­ne skra­em­te ul­ven bort, og den flyg­te­de. Si­den har in­gen set no­get til den, si­ger Gun-Ma­rie Per­s­son, som er en af Mal­ma­sko­lans to rek­to­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.