Guld­dreng sang til Sasze­li­nes søns af­skeds­fest

BT - - TV -

Hun har drømt om det i fle­re år, og nu er da­gen en­de­lig kom­met, hvor Sasze­li­ne Ema­nu­el­le Drey­er ryk­ker telt­pa­e­le­ne op og flyt­ter med si­ne to søn­ner til Bar­ce­lo­na.

Men før afrej­se skul­le der si­ges or­dent­ligt på gen­syn til fa­mi­lie og ven­ner, og der­for hav­de den for­hen­va­e­ren­de S.O.A.P-san­ger man­dag ar­ran­ge­ret en far­vel­fest for sin ae­ld­ste søn, Se­an.

Det skri­ver hun i et op­slag på sin In­s­ta­gram-pro­fil.

Og for at sen­de søn­nen af­sted på ud­land­se­ven­ty­ret med manér, hav­de san­ge­ren en over­ra­skel­se i ae­r­met til ham i form af en op­tra­e­den med mu­si­ke­ren Guld­dreng.

»Guld­dreng, du er for sej. Tak, for­di du kom. En bed­re af­sked kun­ne han ik­ke få! Det var­mer mit mor­hjer­te,« skri­ver Sasze­li­ne Ema­nu­el­le Drey­er til op­sla­get.

Man­dag af­ten var alt pak­ket, og fa­mi­li­en er nu klar til af­gang, skri­ver Sasze­li­ne Ema­nu­el­le Drey­er på det so­ci­a­le me­die.

»Jeg kan ik­ke tro, at det her rent fak­tisk sker. Jeg er så spa­endt over vo­res fo­re­stå­en­de liv­se­ven­tyr, og selv om jeg ved, at vi vil op­le­ve ud­for­drin­ger, så ved jeg og­så dybt in­de, at det bli­ver fan­ta­stisk,« skri­ver hun til et bil­le­de af de pak­ke­de kuf­fer­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.