HAN­NE BO­EL

BT - - NAVNE -

Blev i 1984 kå­ret som ’Eu­ro­pe­an Top Star’ ved Knok­ke Festi­va­len i Bel­gi­en. Med Lars H.U.G. inds­ang hun i 1989 grand prixklas­si­ke­ren ’Ski­bet skal sej­le i nat’. Hen­des 1990-al­bum ’Dark Pas­sion’ blev ha­ed­ret med fi­re gram­my’er. Blev i 1993 gift med sin tur-ma­na­ger, Sø­ren Ha­sa­ger, med hvem hun har søn­nen Fre­de­rik. Har og­så den voks­ne dat­ter An­drea med saxo­fo­ni­sten Bob Ri­ck­etts. Var 2006-2008 bo­sat med sin fa­mi­lie i Na­po­li i Ita­li­en, hvor hun ind­spil­le­de grund­ma­te­ri­a­let til al­bum­met ’Pri­va­te Eye’. Vend­te hjem da søn­nen Fre­de­rik skul­le i gym­na­si­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.