Pe­ter Mad­sen for­tal­te po­li­ti­et om Kim Walls død in­den grund­lovs­for­hør

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Al­le­re­de in­den den drabs­sig­te­de ra­ket- og ubå­ds­byg­ger Pe­ter Mad­sen blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Kø­ben­havns By­ret, hav­de han til po­li­ti­et for­talt, at jour­na­li­sten Kim Wall var død. Pe­ter Mad­sen hav­de for­talt sa­gens ef­ter­for­ske­re, at der var sket en ulyk­ke på ubå­den, og at han ef­ter­føl­gen­de hav­de ’be­gra­vet hen­de til søs’. Det frem­går af en rets­bog fra Østre Lands­ret.

Ved grund­lovs­for­hø­ret vur­de­re­de by­ret­ten, at der ’i hvert fald’ var be­grun­det mi­stan­ke om, at Mad­sen uagt­somt og un­der sa­er­ligt ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der hav­de for­voldt Kim Walls død. På den bag­grund blev han va­re­ta­egts­fa­engs­let.

I be­gyn­del­sen af na­e­ste uge skal by­ret­ten ta­ge stil­ling til, om va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen af Pe­ter Mad­sen skal fort­sa­et­te.

ARKIVFOTO: STINE LARSEN

• Her ses den drabs­sig­te­de Pe­ter Mad­sen i sin hjem­me­byg­ge­de ubåd Freya un­der en sejl­tur i Kø­ben­havns Havn i 2003.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.