’Ro­bert er jo alt for ung’

BT - - NYHEDER -

21. au­gust måt­te han mel­de af­bud, da han hav­de smer­ter i skul­dre­ne.

Der­for kom­mer nyhe­den om en hjer­ne­blød­ning som et ek­stra chok for showets pro­du­cer Mik­kel Schrø­der.

»Det kom­mer som et chok. Jeg er ret ry­stet over at hø­re, at han har det skidt. Det er da rig­tig synd for man­den,« si­ger Mik­kel Schrø­der, der ik­ke kun­ne ma­er­ke no­get på Ro­bert Han­sen, da de øve­de til revy­en. Sav­ner hans char­me Men han ae­r­gre­de sig kraf­tigt, da Ro­bert Han­sen måt­te mel­de af­bud til revy­en.

»Det var sinds­sygt ae­r­ger­ligt. Vi blev jo sat lidt til­ba­ge. Men det kan jo ske,« si­ger Mik­kel Schrø­der, der kom­mer til at sav­ne Ro­bert Han­sens char­me på sa­et­tet.

»Jeg har al­tid vildt godt kun­ne li­de ham, og vi snak­ker rig­tig godt sam­men. Han er jo en ka­em­pe­stor char­me­trold, og han er hur­tig til at la­e­re nye ting og har man­ge ti­mer i be­ne­ne. Det kan man godt ma­er­ke. Han er rig­tig god al­l­ro­und og hur­tig og spra­elsk. Så det pas­se­de rig­tig godt til ’Pej­ses­howet’,« si­ger Mik­kel Schrø­der.

Ro­bert Han­sens fa­mi­lie er li­ge nu sam­let på Rigs­ho­spi­ta­let sam­men med Ro­bert Han­sen. Der er end­nu in­gen mel­ding om, hvor­når han bli­ver ud­skre­vet. Un­ge men­ne­sker skal jo ba­re ik­ke dø. Vi skal jo bli­ve over 80, og det skal Ro­bert og­så. Men folk kan jo og­så dyr­ke iron­man, og så får de plud­se­lig kra­eft. Så­dan er li­vet så tar­ve­ligt en gang imel­lem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.