Svend til Dyr­holm og Kaas

BT - - NYHEDER -

Bag hun fik pri­sen for sin alt­do­mi­ne­ren­de rol­le i ’Den skal­de­de fri­sør’. Sid­ste år vandt hun for sin pra­e­sta­tion i ’Kol­lek­ti­vet’.

For Ni­ko­laj Lie Kaas er det svim­len­de sjet­te gang, han kå­res som pu­bli­kums ynd­ling på her­re­si­den. Og­så han løb med tit­len i fjor. Da var det for hans Carl Mørck-ka­rak­ter i ’Fla­skepost fra P’.

Svend Pri­sen var den­ne gang ud­vi­det med to nye ka­te­go­ri­er, så der i alt skul­le fin­des ni vin­de­re, hvoraf ot­te be­stem­mes af pu­bli­kum. Samt­li­ge no­mi­ne­re­de er fun­det blandt de mest se­te bi­o­graf­film i pe­ri­o­den 1. juli 2016 til 30. ju­ni 2017, og af­stem­nin­gen har va­e­ret åben på in­ter­net­tet helt frem til den­ne uge.

Fil­me­ne ’Un­der­ver­den’, ’Du for­svin­der’ og ’Ba­de­ho­tel­let’ blev de store vin­de­re ved af­te­nens gal­las­how i Svend­borg, hvor mak­ker­par­ret Dit­te Han­sen og Lou­i­se Mi­e­ritz med fi­nur­li­ge ind­s­park gu­i­de­de al­le sik­kert igen­nem pris­ud­de­lin­gen. ’Dit­te har bryster’ »Vi er kvin­der. Og vi kan be­vi­se det!,« råb­te Dit­te Han­sen, da de to en­tre­de sce­nen og greb mi­kro­fo­ner­ne. Og blev fulgt op af Lou­i­se Mi­e­ritz:

»Ja. Vi kan be­vi­se det: Dit­te har bryster. Og jeg er som re­gel ski­de­sur!« gjal­de­de hun.

Og så var linj­en li­ge­som lagt for af­te­nen fra de to va­er­ter, som selv var no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en årets dan­ske TV-dra­ma­se­rie uden dog at vin­de.

’Un­der­ver­den’, in­stru­e­ret af Fe­nar Ah­mad blev kå­ret som årets bed­ste dan­ske film, mens Ba­de­ho­tel­lets sa­e­son 4 løb med pri­sen for bed­ste tv-dra­ma­se­rie, og Rosa­lin­de Myn­s­ter vandt i ka­te­go­ri­en årets dan­ske sku­e­spil­ler i en tv-dra­ma­se­rie i sam­me TV2-pro­duk­tion.

Jury­ens sa­er­pris til årets håb gik til Ali Si­van­di, der i ’Un­der­ver­den’ spil­ler den far­li­ge og fryg­te­de god­fat­her­fi­gur Se­mion, som spre­der død og øde­la­eg­gel­se om­kring sig. OG VINDERNE ER... Årets dan­ske film Årets dan­ske bør­ne­film Årets uden­land­ske bør­ne­film Årets uden­land­ske film Årets kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler Årets mand­li­ge sku­e­spil­ler Årets håb – Jury­ens sa­er­pris Årets dan­ske tv-dra­ma­se­rie Årets dan­ske sku­e­spil­ler i en tv-dra­ma­se­rie

er den ene­ste film­pris her­hjem­me, hvor det er pu­bli­kum, som be­stem­mer, hvem der skal vin­de. De no­mi­ne­re­de indstil­les blandt årets mest se­te bi­o­graf­film. pri­sen står Svend­borg Kom­mu­ne – der­af nav­net – Fore­nin­gen af Fil­m­ud­le­je­re i Dan­mark,...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.