Om­fat­ten­de jagt på stjå­let turist­bus

BT - - NYHEDER -

Den bel­gi­ske bus, der blev stjå­let på Vester­bro i Kø­ben­havn mel­lem tirs­dag klok­ken 22.00 og ons­dag klok­ken 07.00, var ved re­dak­tio­nens slut­ning fortsat pist va­ek.

Ty­ve­ri­et bli­ver an­set som et sim­pelt brugs­ty­ve­ri, men po­li­ti­et ud­tal­te i går i en pres­se­me­de­lel­se, at »(...) med det se­ne­ste års be­gi­ven­he­der i Eu­ro­pa in men­te vil vi na­tur­lig­vis ger­ne ha­ve lo­ka­li­se­ret bus­sen sna­rest.«

De om­tal­te be­gi­ven­he­der er an­greb som set i bl.a. Sto­ck­holm og Ber­lin, hvor last­bi­ler kør­te ind i men­ne­ske­ma­eng­der.

Num­mer­pla­den ly­der på 1-DIA-309.

Po­li­ti­et kan kon­tak­tes på te­le­fon­num­mer 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.