Sik­ker­he­den ska­er­pes ved det norsk valg

BT - - NYHEDER -

Che­fen for po­li­tiets sik­ker­hed­s­tje­ne­stes livvag­ter, Ha­rald Thorp, si­ger, at der er frygt for an­greb mod po­li­ti­ke­re.

En­ten et stort an­slag fra en ter­r­or­grup­pe el­ler fra en­kelt­per­so­ner. Der er al­tid en frygt for, at no­get så­dant skal ske, si­ger Thorp til me­di­et NRK.

I for­hold til den nor­ske valg­kamp i 2013 be­skyt­tes fle­re po­li­ti­ke­re af va­eb­ne­de livvag­ter. De po­li­ti­ke­re, som får be­skyt­tel­se, har fle­re livvag­ter end tid­li­ge­re. Der­til kom­mer, at livvag­ter­ne ba­e­rer tun­ge­re vå­ben. Po­li­ti­et bru­ger be­ton­klod­ser som spa­er­rin­ger på cen­tra­le ga­der for at hin­dre bilan­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.