Re­ge­rin­gen for­ven­ter hø­je­ste va­ekst si­den fi­nanskri­sen

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang i me­re end et år­ti vil Dan­mark op­le­ve en va­ekst i brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet på 2,0 pro­cent.

Det er i hvert fald re­ge­rin­gens for­vent­ning i Øko­no­misk Re­de­gø­rel­se, som blev frem­lagt i går ef­ter­mid­dag.

Hvis tal­let hol­der, vil det mar­ke­re et en­de­gyl­digt far­vel til den øko­no­mi­ske kri­se, som isa­er sat­te sit pra­eg på dan­ske øko­no­mi fra 2008 og frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.