KLASSIKEREN:

Det ga­el­der liv og død

BT - - KULTUR -

’En mo­der­ne klas­si­ker’ er et slidt ud­tryk. Men når vi ta­ler om Al­fonso Go­mez-Rejons film fra 2015, kan det ik­ke va­e­re an­der­le­des. Hi­sto­ri­en om ven­ska­bet imel­lem de to te­e­na­ge­re Greg og den ka­eftram­te Ra­chel (og så selv­føl­ge­lig Gregs go­de ven Earl) er så sød og ind­sigts­fuld, at pu­bli­kum på Ro­bert Red­fords ’Sun­dan­ce Film Festi­val’ spon­tant rej­ste sig og klap­pe­de i fem mi­nut­ter. Dø­den er bå­de sva­er at be­skri­ve og for­stå. Men ’Me and Earl and the Dying Girl’ gør det flot, og så var­mer fil­men langt ind i sja­e­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.