BLÅ BOG

BT - - NAVNE -

Til ha­e­ders­be­vis­nin­ger­ne hø­rer P2s Ja­zzpris (2009), Da­nish Mu­sic Awards for Årets Dan­ske Vo­kal­ja­zzud­gi­vel­se (2007, 2010, 2014 og 2015) samt den pre­sti­ge­fyld­te fran­ske kri­ti­ker­pris Aca­de­mie du Ja­zz (2015). Hen­des dansk­spro­ge­de al­bum ’Kun en drøm’ (2008), rum­mer klas­si­ke­re som ’Dan­se­vi­se’, ’Gå med i lun­den’ og ’Hvor­for er lyk­ken så lu­ne­fuld’. Hen­des ot­ten­de al­bum i eget navn, ’Dreams’, der er ind­spil­let i New York med pi­a­ni­sten Ja­cob Chri­stof­fer­sen og ame­ri­kan­ske mu­si­ke­re, ud­kom­mer 2. ok­to­ber 2017. Blev 10. sep­tem­ber 2016 gift med ko­mi­ker, tv-va­ert, re­dak­tions­chef m.m. War­ny Man­d­rup. Par­ret bor på Ama­ger. Fejrer sin 40-års fød­sels­dag på en tur­né i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.