Slag­ter-Mar­gret­he

BT - - TV -

tur i den store skov Al­min­din­gen.

Her be­stod af­tens­ma­den af ind­hol­det i en pi­c­ni­c­k­urv, der blev ind­ta­get på pla­e­nen for­an den store pavil­lon Kyl­lin­ge­mo­de­ren.

Pavil­lo­nen blev op­rin­de­lig op­ført i 1929, for­di alt for man­ge ar­ran­ge­men­ter dér hav­de måt­tet af­ly­ses pga. regn­vejr.

Men i af­tes var der in­gen grund til at kry­be i lae for regn. For he­le da­gen i går le­ve­de Born­holm helt op til sit ry som ’solskin­sø­en’.

I af­tes lag­de Dan­ne­brog fra kaj i Røn­ne og sej­le­de til Sva­ne­ke, hvor Dron­nin­gen skal se by­ens se­va­er­dig­he­der.

I Gud­hjem skal der pu­stes glas, kig­ges på ur­ter, og Oluf Høst Mu­se­et får og­så et be­søg.

I den an­led­ning har Dron­nin­gen lånt et af si­ne eg­ne ma­le­ri­er af Oluf Høst ud til mu­se­et. Og i af­ten in­vi­te­rer Mar­gret­he til re­cep­tion på Dan­ne­brog for 100 ind­bud­te ga­e­ster fra Born­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.