Front­duo el­ler front­trio?

BT - - VM-KVALIFIKATIONSKAMP -

Yus­suf Poul­sen skul­le ha­ve spil­let, hvis ik­ke han var ble­vet ska­det. Så klar i ma­e­let er Åge Ha­rei­de. Og med Yus­suf Poul­sen mi­ste­de land­stra­e­ne­ren alt­så og­så end­nu en spil­ler, der vil­le kun­ne spil­le en af de to po­si­tio­ner på kan­ter­ne, hvis Ha­rei­de vil­le spil­le med tre an­gri­be­re.

»Kas­per Dol­berg kan spil­le der, Pio­ne Si­sto kan spil­le der, og Vik­tor Fi­s­cher kan spil­le der. Chri­sti­an Erik­sen kan og­så godt,« ly­der det fra Åge Ha­rei­de på spørgs­må­let om, hvem der kan spil­le den kant­po­si­tion.

For der er ik­ke så man­ge spil­le­re i den dan­ske trup til at stil­le med tre i front. Ni­co­lai Jør­gen­sen, Kas­per Dol­berg, An­dreas Cor­ne­li­us og Ni­ck­las Bendt­ner er de­ci­de­re­de fron­tan­gri­be­re, Vik­tor Fi­s­cher har på lands­hol­det of­test spil­let i en front­duo, selv­om han hos Mainz spil­ler på ven­stre­kan­ten, og så er Pio­ne Si­sto alt­så mest af alt kant­spil­ler.

Hvis man skal ud­le­de no­get af hol­dud­ta­gel­sen, er trup­pen alt­så mest af alt byg­get op til at spil­le med en an­grebs­duo, og her kan Ha­rei­de va­el­ge at spil­le med en stor an­gri­ber som Ni­co­lai Jør­gen­sen, An­dreas Cor­ne­li­us el­ler Ni­ck­las Bendt­ner ved si­den af en me­re be­va­e­ge­lig en som Kas­per Dol­berg el­ler Vik­tor Fi­s­cher.

Ha­rei­de kun­ne og­så stil­le med to store an­gri­be­re og så sat­se på mas­ser af ind­la­eg. Det har Ni­co­lai Jør­gen­sen og An­dreas Cor­ne­li­us va­e­ret vant til i FC Kø­ben­havn, mens Ni­ck­las Bendt­ner da før har sendt en høj bold i net­tet mod Portu­gal. Og med Kas­per Dol­berg lidt ude af må­l­form kun­ne det lug­te af så­dan en løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.