4 kor­te om det, vi ta­ler om

BT - - SUPERLIGA -

Du er god nok til Bar­ce­lo­na, ik­ke?

Chri­sti­an Erik­sen: »Det vil jeg me­ne, men det er folk ude­fra, der skal be­døm­me det.« Du har kend­skab til, at der i det­te trans­fer­vin­due har va­e­ret spil i kulis­sen mel­lem Bar­ce­lo­na, Tot­ten­ham og dig. Chri­sti­an Erik­sen: »Nej.« Slet ik­ke? Chri­sti­an Erik­sen: »Nul.« Det her bli­ver din sid­ste sa­e­son i Tot­ten­ham.

Chri­sti­an Erik­sen: »Det ved jeg ik­ke. Det er ik­ke no­get, jeg har ta­enkt på, over­ve­jet el­ler haft i tan­ker­ne. Så den på­stand kan jeg desva­er­re ik­ke sva­re på«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.