DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I nat sma­ek­kes fod­bol­dens trans­fer­vin­due i. Det har få­et od­ds­sa­et­ter­ne hos Bet25 til at ka­ste sig ud i vur­de­rin­ger af, hvem der skif­ter klub i af­ten, og hvem der bli­ver i de­res klub - og sva­ret her­fra er, at den mest sand­syn­li­ge i et klubs­kif­te bli­ver An­dré Rø­mer fra FC Midtjyl­land.

I hvert fald gi­ver man blot od­ds 1,85 på, at han er for­tid hos ’ul­ve­ne’ i mor­gen.

»Et mu­ligt salg af An­dré Rø­mer ser vi som va­e­ren­de 50/50. Tids­punk­tet for at prø­ve no­get nyt vir­ker op­lagt for al­l­ro­un­de­ren, men en ska­de kan sa­et­te en mid­ler­ti­dig stop­per for ham,« si­ger od­ds­sa­et­ter Ni­co­lai Jo­han­sen fra Bet25.

Til gen­ga­eld for­ven­ter man ik­ke den store ak­ti­vi­tet på Ves­teg­nen. Der er så­le­des blot od­ds 1,25 på, at Fre­de­rik Røn­now bli­ver, mens man får 1,40 på, at Te­emu Puk­ki og­så er i Brønd­by ef­ter i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.