2 ,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re lagt op til un­der­hold­ning i den­ne kamp. Frank­rig har ik­ke for­sva­ret sig fan­ta­stisk si­den EM og har så­le­des blot holdt mod­stan­de­ren fra scor­ing i to af seks be­ty­den­de kam­pe, og selv mod Luxem­bourg luk­ke­de man mål ind. Man holdt godt nok Hol­land fra at sco­re i den omvendte kamp, men det var og­så på et tids­punkt, hvor Hol­lands spil slet ik­ke fun­ge­re­de. Det vir­ker som om, at Ad­vo­caat har ka­stet op­ti­mis­me ind i hol­det, og på grund af Sve­ri­ges suc­ces kan Hol­land nemt hav­ne i en si­tu­a­tion, hvor hol­det skal gå ef­ter sej­ren. Sats der­for på mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.