1 , 4 8

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re me­get stor for­skel på de to hold i dag. Dan­marks nye U21-lands­hold ser sta­er­kt ud med nav­ne som Phi­lip Bil­ling og Marcus Ing­vart­sen i spid­sen, og selv om hol­det må­ske ik­ke ser så sta­er­kt ud på må­l­mand­spo­sten, er der sta­dig mas­ser af kva­li­tet. Det er der langt fra på det fa­e­rø­ske mand­skab, som pri­ma­ert be­står af spil­le­re fra den hjem­li­ge liga. Hol­det lag­de fra land i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen ved at ta­be med tre mål til Li­tau­en, og selv om fa­e­rin­ge­ne gi­vet­vis vil va­e­re me­get mo­ti­ve­re­de, er for­skel­len sta­dig så stor, at Dan­mark bør vin­de klart.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.