Vil­le va­ske ha­en­der i flo­den: Jour­na­list dra­ebt af kro­ko­di­l­le

En bri­tisk jour­na­list er død på Sri Lanka. Han blev an­gre­bet af en kro­ko­di­l­le og truk­ket med ud i van­det, skri­ver BBC.

BT - - NYHEDER - SRI LANKA Finn Bjør­vig Han­sen | fh@bt.dk

Den 24-åri­ge Paul McCle­an blev truk­ket ud i flo­den na­er Aru­gam Bay, forta­el­ler vid­ner.

Fawas La­fe­er, der ejer en na­er­lig­gen­de surf-sko­le, har for­talt BBC Ra­dio 5, at man­den til­sy­ne­la­den­de var ved at va­ske si­ne ha­en­der i flo­den, da han blev an­gre­bet.

»Fi­ske­re så an­gre­bet fra kro­ko­di­l­len, og de skreg til sur­fer­ne, at de skul­le kom­me og hja­el­pe ham,« for­tal­te Fawas La­fe­er.

Paul McCle­an ar­bej­de­de som jour­na­list for den bri­ti­ske er­hvervsa­vis Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Avi­sens re­dak­tør Lio­nel Bar­ber skri­ver på Twitter: »Paul McCle­an var en frem­ra­gen­de, ung jour­na­list med en stor frem­tid på FT. Vi vil sav­ne ham hårdt.«

Avi­sen til­fø­jer, at Paul McCle­ans krop blev iden­ti­fi­ce­ret af ven­ner til den af­dø­de Lio­nel Bar­ber. Det var ven­ner, som han var på fe­rie med. Den en­de­li­ge dødsår­sag mang­ler end­nu at bli­ve fast­slå­et.

Bug­ten ved Aru­gam er et po­pu­la­ert sted at sur­fe på Sri Lankas sy­døst­li­ge stran­de. Iføl­ge La­fe­er var sur­fe­re net­op ble­vet fa­er­di­ge med en lek­tion, da fi­sker­ne kald­te på dem for at ha­el­pe til.

»Da de nå­e­de frem til ste­det, hvor kro­ko­di­l­len an­greb, kun­ne de ik­ke red­de ham. Kro­ko­di­l­len hav­de al­le­re­de truk­ket ham ud i van­det, så de kun­ne ik­ke se, hvad der ske­te,« si­ger Fawas La­fe­er til BBC.

FOTO: FT

Paul McCle­an blev truk­ket med ud i flo­den og dra­ebt af en kro­ko­di­l­le på Sri Lanka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.