SUV-ko­los fra BMW

BT - - BILER -

BMW sø­ger en ny grad af luksus og pre­mi­um med SUV-kon­cept­bi­len Con­cept X7 iPer­for­man­ce, ma­er­kets stør­ste SUV, når den går i pro­duk­tion i 2019 og med in­ge­ni­ør­kunst og ma­te­ri­a­le­kva­li­tet et mu­le­hår fra Rolls-Roy­ce un­der fa­nen Bay­ri­s­che Mo­to­ren Wer­ke. X7 er en im­po­ne­ren­de stor kon­cept­bil, og det vil pro­duk­tions­mo­del­len og­så va­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.