Pe­ter Madsens for­sva­rer: Det er kli­ent­fi­ske­ri

BT - - NYHEDER -

Be­ti­na Hald Eng­mark er ble­vet fore­holdt ar­tik­lens ind­hold. Hun har gi­vet føl­gen­de kom­men­tar på sms:

»Jeg er for­sva­rer for Pe­ter Mad­sen, og det er der­for i sa­gens na­tur ale­ne mig, der har ad­gang til al­le sa­gens op­lys­nin­ger, li­ge­som at jeg ale­ne drøf­ter al­le aspek­ter i sa­gen med min kli­ent. Når an­gi­ve­ligt så man­ge kol­le­ga­er va­el­ger at ud­ta­le sig om en sag, de ale­ne ken­der fra pres­sen, så er det ef­ter min op­fat­tel­se en mis­for­stå­el­se af en for­sva­rers rol­le, og det vir­ker på mig som rent kli­ent­fi­ske­ri og dår­lig kol­le­gi­al ad­fa­erd. Jeg skal end­vi­de­re be­ma­er­ke, at min kli­ent IK­KE har for­kla­ret sig i øst og vest ved ge­naf­hø­rin­ger.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.