Pas­sa­ge­rer må kra­e­ve de­res ret for af­ly­ste Ry­a­nair-af­gan­ge

BT - - NYHEDER -

Hvis man som fly­pas­sa­ger får be­sked fra lav­pris­sel­ska­bet Ry­a­nair om, at ens fly­af­gang er af­lyst, kan man bå­de ha­ve krav på gra­tis om­book­ing el­ler pen­ge­ne re­tur samt kom­pen­sa­tion, ly­der det fra For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

Ry­a­nair af­ly­ser i om­eg­nen af 2.000 af­gan­ge i de kom­men­de uger. Det er ik­ke klart, hvor man­ge af sel­ska­bets dan­ske af­gan­ge der kan va­e­re af­lyst.

»Be­rør­te pas­sa­ge­rer må kra­e­ve de­res ret, si­ger Vagn Jel­søe, vi­ce­di­rek­tør fra For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

»Og den om­book­ing, sel­ska­bet skal til­by­de, skal selv­føl­ge­lig va­e­re uden ek­stra ud­gif­ter for pas­sa­ge­ren,« si­ger han.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.