2. plad­sen

BT - - NYHEDER -

Sø­ren Pe­ter­sen, 56 år, fra Gjøl i Nord­jyl­land

No­mi­ne­ret til årets su­per­bed­ste af si­ne bør­ne­børn Vil­lads på seks år og Laurits på ot­te år. Det er ik­ke al­tid til at se, at Sø­ren Pe­ter­sen er 56 år gam­mel. Når han le­ger med si­ne bør­ne­børn, er han nem­lig al­tid den før­ste på tram­po­li­nen, den før­ste til at smi­de buk­ser­ne og hop­pe i van­det, og den der kom­mer med ide­er­ne, når der skal la­ves bal­la­de. »Det er, at jeg kan ta­ge mi­ne bør­ne­børn med ud i na­tu­ren og vi­se dem, hvad man kan la­ve, uden al­le de re­me­di­er, som de er vant til at ha­ve til dag­ligt.« »At sør­ge for, at mi­ne bør­ne­børn er or­dent­li­ge. At de snak­ker pa­ent og op­fø­rer sig or­dent­ligt over for men­ne­sker og dyr.« »Det kan jeg sag­tens.« Det kan de godt fin­de på at ryn­ke bryn ad, men de kan og­så godt se, det er nød­ven­digt en gang i mel­lem. Der­til har Sø­ren Pe­ter­sens ko­ne Lo­ne dog en lil­le kom­men­tar: »Jeg vil ger­ne ind­sky­de, at det er mig, der op­dra­ger ham og bør­ne­ne, for­di han er en af de vil­de­ste. Han pi­sker en stem­ning op, og så ryd­der jeg op bag­ef­ter,« si­ger hun med et smil. SØN­DAG 17. SEP­TEM­BER 2017

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.