Le­ge­tøjs­gi­gant ta­et på kon­kurs

BT - - NYHEDER -

Den kend­te og enor­me le­ge­tøjska­e­de Toys ’R’ Us har sva­ert ved at skaf­fe penge til at da­ek­ke si­ne ud­gif­ter og er få uger fra at er­kla­e­re sig selv kon­kurs.

Det skri­ver fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er, blandt an­dre Wall Stre­et Jour­nal og CNBC.

Gi­gan­ten hav­de ved ud­gan­gen af 2016 over 62.000 an­sat­te og 1.691 bu­tik­ker ver­den over. Der­u­d­over var der 257 bu­tik­ker på li­cens, som det er til­fa­el­det med de dan­ske.

Al­li­ge­vel har Toys ’R’ Us ka­em­pet med at bli­ve pro­fi­tab­le i kam­pen mod sto­re on­li­ne­va­re­hu­se som Ama­zon. Sam­ti­dig sid­der Toys ’R’ Us med en mar­kant ga­eld på 4,8 mil­li­ar­der dol­lar, små 30 mil­li­ar­der kro­ner, som blev op­ta­get, da en ra­ek­ke ka­pi­tal­fon­de køb­te sel­ska­bet i 2005.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.