De­pres­sion: På­rø­ren­de får un­der­vis­ning

BT - - NYHEDER -

Kan man be­ka­em­pe de­pres­sion ved at la­de de på­rø­ren­de de­le er­fa­rin­ger og gi­ve dem un­der­vis­ning? Det er et forsk­nings­pro­jekt fra Re­gion Ho­vedsta­dens Psy­ki­a­tri nu ved at un­der­sø­ge sam­men med dan­ske på­rø­ren­de til de­pri­me­re­de. For­sker­ne er in­spi­re­ret af et ja­pansk stu­die fra 2011, hvor an­tal­let af til­bage­fald til de­pres­sion blev sa­en­ket fra 50 pro­cent til 9 pro­cent, når de på­rø­ren­de fik støt­te og un­der­vis­ning i, hvad der sker un­der de­pres­sio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.