Ju­le­kryd­stogt på Do­nau

BT - - NYHEDER -

Vi fly­ver til et smukt ju­le­py­n­tet Wi­en, hvor vo­res kryd­stogt ta­ger sin be­gyn­del­se. Fra Wi­en sej­ler vi ad Do­nau mod Bu­da­pe­st i Un­garn og der­fra vi­de­re til Slovaki­ets hyg­ge­li­ge lil­le ho­ved­stad Bra­tisla­va. Un­der­vejs skal vi se de man­ge spa­en­den­de se­va­er­dig­he­der og ik­ke mindst be­sø­ge by­er­nes hyg­ge­li­ge ju­le­mar­ke­der. Vi sej­ler med det flot­te ny­renove­re­de skib Der Kle­i­ne Prinz, som dan­ner den per­fek­te ram­me om vo­res hyg­ge­li­ge ju­le­rej­se på Do­nau. Afrej­se fra Kø­ben­havn på ud­valg­te da­ge i de­cem­ber 2017. Pris pr. per­son i delt dob­belt­ka­hyt. Inkl.hel­pen­sion om­bord og ud­flugtspak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.