Wer­der Bre­men sta­dig sej­rs­løs

BT - - SPORTEN -

Tho­mas Dela­ney (th. på fo­to) bar igen an­fø­rer­bin­det, da Wer­der Bre­men i går tog imod Schal­ke 04. Desva­er­re har den dan­ske midt­ba­ne­pro­fil sta­dig til go­de at fø­re sit hold frem til sejr i Bun­des­liga­en i den­ne sa­e­son.

I går blev det til et 1-2-ne­der­lag til Schal­ke 04, og der­med har Wer­der Bre­men fort­sat kun en en­kelt po­int ef­ter fi­re kam­pe. Det ra­ek­ker til en plads som num­mer 17 og na­est­sidst i Bun­des­liga­en.

Hjem­me­hol­det kom el­lers for­an 1-0 ved La­mi­ne Lu­d­ovic Sa­ne, men så la­ve­de Mi­los Vel­j­ko­vic selv­mål, og syv mi­nut­ter før tid sør­ge­de Leon Go­retzka for, at Schal­ke kun­ne rej­se til Gel­senkir­chen med al­le tre po­int.

I den an­den en­de af ta­bel­len vandt Bay­ern Mün­chen med 4-0 over Mainz. Tho­mas Mül­ler og Arj­en Rob­ben åb­ne­de bal­let, mens Ro­bert Lewan­dowski luk­ke­de fe­sten med to mål i an­den halv­leg. Dan­ske Vik­tor Fi­s­cher sad på Mainz-ba­en­ken i al­le 90 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.