Li­ver­pool-re­mis i Cou­tin­hos liga­co­me­ba­ck

BT - - SPORTEN -

Li­ver­pool løb i går ind i end­nu en skuf­fel­se i Pre­mi­er Le­ague, da man måt­te nø­jes med 1-1 hjem­me mod Burn­ley.

Hjem­me­hol­dets Phi­lip­pe Cou­tin­ho var med i de før­ste 75 mi­nut­ter, og bra­si­li­a­ne­ren fik så­le­des si­ne før­ste mi­nut­ter i Pre­mi­er Le­ague i den­ne sa­e­son. Phi­lip­pe Cou­tin­ho, der i som­mer for­ga­e­ves for­søg­te at bli­ve solgt til FC Bar­ce­lo­na og fik et kvar­ter på ba­nen som ind­skif­ter i midt­u­gens 2-2-re­sul­tat hjem­me mod Se­vil­la i Cham­pions Le­ague, var et frisk pust i of­fen­si­ven, mens Li­ver­pool hal­te­de de­fen­sivt.

Burn­ley kom for­an, da Scott Ar­fi­eld ef­ter 27 mi­nut­ter pro­fi­te­re­de af slø­set Li­ver­pool-for­svars­spil og score­de til 1-0. Tre mi­nut­ter se­ne­re fik Li­ver­pool dog ud­lig­net, da Mo­ha­med Sa­lah score­de til 1-1. Fem mi­nut­ter før tid kun­ne ind­skif­te­de Do­mi­nic So­lan­ke va­e­re ble­vet den sto­re helt, men han send­te på ufor­klar­lig vis bol­den på over­lig­ge­ren fra ta­et hold. Re­sul­ta­tet be­ty­der, at Li­ver­pool nu har ot­te po­int for fem kam­pe.

Man­che­ster Ci­ty fik end­nu en stor­sejr med 6-0 ude over Wat­ford. Top­hol­det af­gjor­de re­elt kam­pen med tre mål in­den for 10 mi­nut­ter i før­ste halv­leg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.