Bar­ce­lo­nas dy­re ind­køb ska­det i sejr

BT - - SPORTEN -

To af FC Bar­ce­lo­nas mest om­tal­te som­me­rind­køb gjor­de sig be­ma­er­ke­de på hver sin må­de i gårs­da­gens 2-1-sejr ude over Ge­ta­fe.

Ous­ma­ne Dem­bélé star­te­de for før­ste gang in­de i en liga­kamp ef­ter sit skif­te fra Borus­sia Dort­mund for 105 mil­li­o­ner eu­ro. Men den 20-åri­ge fransk­mand ud­gik ef­ter blot 29 mi­nut­ter med det, der lig­ne­de en mu­skel­ska­de. Det er uvist, hvor lang en pau­se Dem­bélé nu skal hol­de.

Der­i­mod gjor­de Paulin­ho, en an­den af Bar­ce­lo­nas for­sta­er­k­nin­ger i som­me­rens trans­fer­vin­due, et flot ind­tryk, da ind­skif­te­ren i det 84. mi­nut gjor­de det til 2-1 med et flot gen­nem­brud i fel­tet, ef­ter at hol­det hav­de va­e­ret bag­ud 0-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.