ETAPERNE

BT - - SPORTEN -

Lø­bet er i år ble­vet vendt om, så ryt­ter­ne sta­ev­ner ud i Kø­ben­havn og slut­ter i Aar­hus. • 12. SEP­TEM­BER, 1. ETAPE: Fre­de­riks­berg - Ka­lund­borg 176,6 km • 13. SEP­TEM­BER, 2. ETAPE: Svend­borg - Oden­se 183,8 km • 14. SEP­TEM­BER, 3. ETAPE: Ot­terup - Vej­le 183,6 km • 15. SEP­TEM­BER, 4. ETAPE: Ran­ders 17,8 km (en­kelt­start) • 16. SEP­TEM­BER, 5. ETAPE: Ebelt­oft - Aar­hus 198 km

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.