Dansk del­ta­gel­se i Korea Open-fi­na­le­brag

BT - - SPORTEN -

Der er lagt op til da­gens stør­ste fi­na­le­brag, når top­se­e­de­de Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen i Korea Open tør­ner sam­men med de an­den­se­e­de­de in­do­ne­se­re, Marcus Fer­nal­di Gi­deon og Ke­vin Sanjaya Suka­mul­jo. Så­le­des er det de ene­ste fi­na­le­se­e­de­de spil­le­re, der har ba­net sig vej til fi­na­ler­ne i Su­per Se­ri­es­tur­ne­rin­gen.

»Det ple­jer at va­e­re se­va­er­dig bad­min­ton,« si­ger land­stra­e­ner Ken­neth Jo­nas­sen til bad­min­ton.dk.

Det se­ne­ste mø­de mel­lem de to par er det bed­ste ek­sem­pel her­på. Her vandt dan­sker­ne i Su­dir­man Cup med de dra­ma­ti­ske cif­re 16-21, 24-22, 23-21.

Ved den lej­lig­hed af­va­er­ge­de dan­sker­ne fem mat­ch­bol­de, in­den de selv sej­re­de.

Jo­nas­sen po­in­te­r­er dog, at de dan­ske ver­den­set­te­re for­ment­lig skal løf­te ni­veau­et fra gårs­da­gens se­mi­fi­na­le, hvis de skal vin­de Korea Open for tred­je gang.

Boe og Mo­gen­sen var i sto­re pro­ble­mer, in­den de i går vandt med 17-21, 21-16, 21-17 over de use­e­de­de ja­pa­ne­re Ta­ku­ro Hoki og Yu­go Ko­bay­as­hi. Den dan­ske kon­stel­la­tion har fi­re gang tid­li­ge­re mødt Marcus Fer­nal­di Gi­deon og Ke­vin Sanjaya Suka­mul­jo. Hidtil er det ble­vet til tre dan­ske sej­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.