2,75

BT - - SPORTEN -

Brønd­by har ik­ke få­et of­fen­si­ven til at fun­ge­re, men til gen­ga­eld har man gi­vet ut­ro­ligt få chan­cer va­ek i de se­ne­ste kam­pe. Ser man på de to fo­re­gå­en­de hjem­me­kam­pe mod Hor­sens og FC Kø­ben­havn, hav­de Fre­de­rik Røn­now na­er­mest ik­ke en red­ning, og det er godt nok sva­ert at se AaB bry­de den trend med Ras­mus Würtz ska­det, bå­de Kas­per Ris­gård og Magnus Chri­sten­sen tvivls­om­me og et hold, som na­er­mest kun kan sco­re på død­bol­de. Mod­sat ple­jer Brønd­by trods alt at kun­ne sa­et­te mindst et mål på tav­len hjem­me, så gå ef­ter Brønd­by-sejr uden mål imod.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.