Jagt på Il­lum­rø­ve­re

BT - - NYHEDER -

DY­RE URE hånd­te­re nu, men vi har desva­er­re ik­ke få­et no­get kon­kret at gå ef­ter. Så vi hø­rer fort­sat ger­ne fra vid­ner, som har set no­get,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Bri­an Bel­ling.

Vid­ner har dog for­talt po­li­ti­et, at ma­en­de­ne tal­te ind­byr­des på et an­det sprog end dansk.

»Vi ved, at der er ta­le om ud­la­en­din­ge, og at de un­der­vejs ta­ler sam­men på et uden­land­sk sprog,« si­ger Bri­an Bel­ling.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger før­te po­li­ti­et ef­ter­føl­gen­de en per­son iført en hvid hel­dragt og pa­pir om­kring ha­en­der­ne ind i en ven­ten­de po­li­ti­bil. Den ty­pe dragt bru­ges ty­pisk til at sik­re be­vi­ser. Flere skud Ef­ter rø­ve­ri­et flyg­te­de rø­ver­ne til fods ad Pi­le­stra­e­de, ned af An­to­ni­ga­de til en grå Au­di 80. Her af­fy­re­de de end­nu et skud, for­ment­lig for at skra­em­me de­res for­føl­ge­re, in­den de fort­sat­te flug­ten i bil. Den ae­l­dre grå Au­di blev stjå­let fra Told­bod­ga­de søn­dag, men blev først ef­ter­lyst i går for­mid­dag.

»Det vir­ker som et plan­lagt rø­ve­ri: De har vå­ben med og har for­be­redt en flugt­bil. Det kan va­e­re man­ge år­sa­ger til, at man va­el­ger at be­gå et rø­ve­ri i dag­ti­mer­ne. Der er man­ge men­ne­sker, og det kan må­ske va­e­re ud fra en an­ta­gel­se om, at det er let­te­re at und­gå op­ma­er­k­som­hed,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

Har man op­lys­nin­ger i sa­gen el­ler set den stjå­l­ne Au­di 80 med re­gi­stre­rings­num­mer XZ 59 578, så skal man ret­te hen­ven­del­se til Kø­ben­havns Politi på 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.