Co­ster-Wal­dau Kø­ber hus i Grønland

BT - - NYHEDER -

Sku­e­spil­ler­par­ret Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau og Nuka­ka Co­ster-Wal­dau (foto) har købt hus. Og det er ik­ke i Klam­pen­borg el­ler Hol­lywood. Det er i hen­des hjem­land Grønland.

Det forta­el­ler Nuka­ka CosterWal­dau til Her&Nu.

Nuka­ka Co­ster-Wal­dau, 46, er dat­ter af den grøn­land­ske po­li­ti­ker Jo­sef Mo­tz­feldt.

Den 47-åri­ge Ni­ko­laj CosterWal­dau, der ny­der stor in­ter­na­tio­nal suc­ces bl.a. i se­ri­en ’Ga­mes of Thro­nes’, er med på at flyt­te til Grønland på et tids­punkt.

»Han har al­tid ger­ne vil­let, at børnene og­så skul­le prø­ve at va­e­re grøn­la­en­de­re. Og med vo­res ar­bejds­si­tu­a­tion kan vi bo hvor som helst,« si­ger Nuka­ka CosterWal­dau. Hu­set lig­ger i Syd­grøn­land. »Der er me­get grønt og ekso­tisk i for­hold til, hvor jeg vok­se­de op derop­pe,« si­ger Nuka­ka Co­ster Wal­dau til uge­bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.