Sam­let be­løb: 1.059.031 kr.

BT - - NYHEDER -

Fra­tra­e­del­ses­be­løb: 195.139,54 kr. An­del af re­sul­tat­løn: 83.333 kr. Løn efter frit­stil­lel­se, ot­te må­ne­der (novem­ber 2017 til ju­ni 2018): 8 x 97.569,77 kr. (Her­til kom­mer 17,1 pro­cent i pen­sion) Mi­ni­ste­ri­et må skri­de til hand­ling, for­di sa­gen og­så kan va­e­re en po­li­tisk be­last­ning, og så fy­rer man di­rek­tø­ren og be­ta­ler den­ne en kom­pen­sa­tion for at luk­ke sa­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.