Ken B. Ras­mus­sen

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN -

Rol­le: Ud­gav bo­gen ’Li­vet det for­ban­de­de’ om li­vet på uge­bla­det. Han og jour­na­list­kol­le­ga­en Kas­per Kop­ping hav­de den pri­ma­e­re kon­takt til Bo Hen­rik­sen. Kon­se­kvens: Ar­bejds­løs, da han ud­gav bo­gen. Dom: Fi­re må­ne­ders fa­engsel, der bli­ver gjort be­tin­get af 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste med prø­ve­tid på et år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.