Kim Bre­tov

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN -

Rol­le: Re­dak­tions­chef på Se og Hør. Kon­se­kvens: Blev fy­ret 27. ju­ni 2014, da Al­ler Me­di­as in­ter­ne un­der­sø­gel­se lå klar. Dom: Seks må­ne­ders be­tin­get fa­engsel og 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.