Hen­rik Qvortrup

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN -

Rol­le: Che­fre­dak­tør på Se og Hør 2001-2008. La­ve­de i ju­ni 2008 af­ta­len med ’tys-tys-kil­den’ på sit kon­tor i det gam­le Al­ler-hus i Val­by i Kø­ben­havn, hvor Kas­per Kop­ping og­så var til ste­de. Kon­se­kvens: For­lod sin stil­ling som po­li­tisk kom­men­ta­tor på TV2. Dom: Et år og tre må­ne­der fa­engsel. Tre må­ne­der skal af­so­nes. Re­sten gø­res be­tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.