Kas­per Kop­ping

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN -

Rol­le: Jour­na­list på Se og Hør 20052014. Hav­de sam­men med kol­le­ga Ken B Ras­mus­sen kon­tak­ten til Bo Hen­rik­sen. Kon­se­kvens: Blev fy­ret 27. ju­ni 2014. Dom: Fi­re må­ne­ders fa­engsel, der bli­ver gjort be­tin­get af 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste med prø­ve­tid på et år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.