Per Ing­dal

BT - - MILLIONKRAV EFTER SE OG HØR-SKANDALEN -

Rol­le: Ud­gi­ver­di­rek­tør på Se og Hør og sted­fortra­e­den­de che­fre­dak­tør mel­lem Qvortrup og Hen­nings­en. Kon­se­kvens: Frem­ryk­ke­de først sin bar­sel un­der Al­ler-kon­cer­nens in­ter­ne un­der­sø­gel­se. For­lod ef­ter­føl­gen­de sin stil­ling som ud­gi­ver­re­dak­tør. Dom: Fri­kendt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.