In­gen er­stat­ning for over­greb

BT - - NYHEDER -

En tid­li­ge­re be­bo­er på bør­ne­hjem­met God­havn i Nord­s­ja­el­land får ik­ke er­stat­ning for de over­greb, han var ud­sat for som barn. Det af­gjor­de Østre Lands­ret i går.

Den nu 67-åri­ge Poul Erik Ras­mus­sen (fo­to) var an­bragt på dren­ge­hjem­met i Tisvil­de­le­je fra 1962 til 1965. Her blev han an­gi­ve­ligt ud­sat for sy­ste­ma­ti­ske over­greb som lus­sin­ger, ta­ev og me­di­cin­ske for­søg.

Lands­ret­ten har nu af­gjort, at den tid­li­ge­re be­bo­er på bør­ne­hjem­met ik­ke skal ha­ve er­stat­ning fra So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et for over­gre­be­ne i 1960 er­ne. Sa­gen er fora­el­det, ly­der dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.